Bel 024-4400300 of mail zorgenwelzijn@works.jobs

Heb je ondersteuning van een professional nodig?

neem contact met ons op!

Mantelzorger ontlasten

Iedereen heeft de behoefte om eens onbezorgd te kunnen genieten. Al is het maar voor een paar uurtjes. Even winkelen, een theater bezoeken of een weekendje weg? Voor mantelzorgers is het niet vanzelfsprekend. Zij zorgen langdurig voor zieke familieleden of vrienden, onbetaald. Daarnaast hebben zij ook de zorg voor hun eigen huishouden en eventuele baan. Mantelzorg kan erg intensief zijn. Works Zorg & Welzijn biedt daarom met de Onbezorgd-weg-service betaalbare ondersteuning van professionals die (tijdelijk) de mantelzorger ontlasten. Bijvoorbeeld in de vorm van een maatje voor een oudere of een specialistische verpleegkundige voor een kind met een specifieke zorgvraag. Iemand die mee kan als begeleider naar uw vakantieadres. Of iemand die als oppas fungeert, zodat u onbezorgd op vakantie gaat. Dit is een vorm van respijtzorg.

Respijtzorg mantelzorg

Voor mantelzorgers biedt respijtzorg de mogelijkheid om de zorg voor een naaste op een verantwoorde manier over te dragen. Respijtzorg kent de volgende vormen:

  • Er kan een professional bij uw hulpbehoevende naaste thuis komen wanneer hij of zij graag in een vertrouwde omgeving blijft;
  • Een professional kan af en toe, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, de zorg van uw naaste overnemen. Hiervoor bieden wij de Onbezorgd-weg-service;
  • De professional kan structureel, een aantal uur per week of een aantal dagen per maand, voor uw naaste zorgen;
  • Een professional kan meegaan en tijdens een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en zorgvrager de zorg op zich nemen.

De respijtzorg kan worden uitgevoerd door een beroepskracht van Works Zorg & Welzijn. Deze moet betaald worden door u als mantelzorger of door de zorgvrager. Het is mogelijk om respijtzorg vergoed te krijgen, namelijk via:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor zorg thuis;
  • Voor structurele zorg de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • De Jeugdwet voor zorg aan kinderen;
  • Een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar;
  • Het persoonsgebonden budget.

Respijtzorg aanvragen

Voor het aanvragen van respijtzorg is een indicatie van de gemeente nodig. Deze vraagt u aan door middel van een formulier. Eventueel ondersteunt Works Zorg & Welzijn u bij het invullen ervan. Daarna volgt een indicatiestelling in de vorm van een keukentafelgesprek, een ambtenaar die bij u thuis komt, of een telefonisch interview. Bij dit gesprek kunnen wij u ook bijstaan. Wij maken dan voor u de vertaalslag, zodat u de juiste vergoeding krijgt. Op basis van de begeleiding die u nodig heeft beslist de gemeente of en welke vergoeding u krijgt.

Copyright © Works Zorg en Welzijn - disclaimer - webdesign: prode